Giáo dục môi trường

Một số quy định của Vườn Quốc gia

Để hỗ trợ cho việc bảo tồn thiên nhiên, bạn hãy thực hiện:
•    Không xả rác;
•    Không chặt cây, bẻ cành;
•    Không đốt lửa, nấu ăn, cắm trại ở những khu vực không được phép;
•    Không mang theo động – thực vật ngoại lai vào Vườn quốc gia;
•    Không lấy động – thực vật ra khỏi Vườn quốc gia;
•    Giữ nguồn nước sạch. Không sử dụng xà phòng tại các con suối;
•    Không sử dụng hoặc mua bán thịt rừng;
•    Không làm hư hỏng, tháo gỡ hoặc cố ý làm hư hại các tài sản của Vườn quốc gia;
•    Chỉ đi theo tuyến đường mòn đã được thiết lập;
•    Trả phí vào cổng để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn.