Giáo dục môi trường

Giáo dục môi trường

 Cùng với dịch vụ diễn giải môi trường tại Trung tâm du khách, hoạt động Giáo dục môi trường được thực hiện tùy theo yêu cầu của du khách, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Giúp du khách có một cái nhìn mới hơn và sâu sắc hơn, hiểu hơn về giá trị của rừng và môi trường.