Chào mọi người. Tên tôi là Ryo, tôi đến từ Nhật và làm việc tại VQG Bidoup Núi Bà như một tình nguyện viên. Tôi hiện đang thuộc JOCV (Nhật Bản Tình nguyện viên Hợp tác nước ngoài) và làm việc ở đây trong 2 năm. Những gì tôi đang làm ở đây là 'tiếp thị'. Tôi luôn nghĩ đến làm thế nào để làm cho công viên quốc gia của chúng tôi hấp dẫn hơn và du khách đến đây tham quan bảo tồn đa dạng sinh học. Ví dụ: cải tiến các dịch vụ, tạo ra các dịch vụ mới, thiết kế lại trang web của chúng tôi. Đôi khi tôi tham gia các tour du lịch hàng ngày của chúng tôi và tìm hiểu cảm giác của du khách về công viên quốc gia của chúng tôi. Hơn nữa, tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh và trình bày cho các cơ quan du lịch vì hầu hết mọi người ở đó không biết gì về công viên của chúng tôi rất nhiều. JOCV đã có một số tình nguyện viên khác ở Bidoup trước đây. Họ đã làm giáo dục môi trường cho sinh viên địa phương, hợp tác với người dân địa phương và tạo ra những món quà lưu niệm mới. Chúng tôi đã không chỉ tình nguyện viên JOCV mà còn cả các tình nguyện viên khác. Họ đã giúp chúng tôi trồng rừng hoặc làm sạch vườn quốc gia.

Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng tôi phải giải quyết cho tương lai.

Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên làm cho công viên của chúng tôi tốt hơn cùng với chúng tôi! Chúng tôi đang cung cấp một số hoạt động tình nguyện ngắn hạn và dài hạn như sau:

 

Các hoạt động tình nguyện ngắn hạn

- Trồng rừng

- Làm sạch

- Trao đổi văn hoá với người dân địa phương hoặc sinh viên

 

Đăng ký tình nguyện viên ngắn hạn

  

Các hoạt động tình nguyện dài hạn

- Hệ thống giáo dục môi trường

- Dạy tiếng Anh

- Quan hệ công chúng

- Sự điều tra hệ thống

Đăng ký tình nguyện viên dài hạn