Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (KDTSQ) ở tỉnh Lâm Đồng là một trong 9 KDTSQ của Việt Nam, được tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận ngày 09 tháng 6 năm 2015.

Xem tiếp...

Căn cứ quyết định số 496/QĐ –UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, quyết định về việc “Thành lập Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”

Xem tiếp...