Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường - Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

 

 

Địa chỉ : TK97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

 

Điện Thoại: (063) 3747 449  - Di động: 0947 047 449

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Địa chỉ: 5E Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện Thoại:  (063) 3823953 - Fax: (063) 3813654

Web: http://bidoupnuiba.gov.vn