Tin tức sự kiện

Phát hiện một loài thực vật mới tại VQG Bidoup – Núi Bà

Các nhà khoa học thuộc Vườn thực vật hoàng gia Sydney - Úc và Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển – Viện Sinh học Nhiệt đới đã phát hiện ra một loài đa tử trà mới tại VQG Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Xem tiếp...

Thảm thực vật rừng Việt Nam

Theo Thái Văn Trừng (1971), thảm thực vật rừng của nước ta rất phong phú, trong đó có 50% thành phần thực vật đặc hữu thuộc khu hệ thực vật đệ tam Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa

Xem tiếp...

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà chính thức mở cửa đón du khách trong nước và quốc tế

Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà chính thức mở cửa đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch

Xem tiếp...