Cán bộ chính quyền địa phương tham quan VQG Bidoup Núi Bà

Ngày 15/10/2015

Trong khuôn khổ hoạt động giáo dục môi trường năm 2015, Vườn Quốc gia Bidoup- Núi Bà tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa lãnh đạo vườn quốc gia và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện Lạc Dương, Cộng đồng tham dự được tìm hiểu về sự đa dạng hệ động thực vật, các loài cây thuốc quý, giá trị, lợi ích của việc bảo tồn và phát triển rừng.

Qua buổi học tập và chia sẻ kinh nghiệm góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử của cộng đồng đối với môi trường, giảm thiểu các tác động có hại đến tài nguyên rừng; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ rừng.