Dịch vụ cồng chiêng

      Trung tâm du khách đã hình thành một đội biểu diễn Cồng chiêng  với các thành viên từ cộng đồng. Theo yêu cầu của du khách có thể biểu diễn các tiết mục múa hát mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc K’ho.