MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Chương trình tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên và một trong những nhiệm vụ của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (VQG). Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường được thành lập năm 2011, đến nay đã tổ chức một số hoạt động về tuyên truyền, diễn giải môi trường cho học sinh, du khách và cộng đồng, như sau:

  1. Tài liệu tuyên truyền:

1.1 Biên tập tài liệu TT & GDMT cho học sinh các khối từ lớp 6 đến lớp 12.

                                                 

1.2 Thiết kế, in poster TT &GDMT:

                                                                                          

1.3 Tờ rơi bảo vệ môi trường:

                                                         

1.4 In vở, bìa có nội dung GDMT cho học sinh:

                                                                              

1.5 Làm Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và môi trường 

                                                   

1.6 Tổ chức tuyên truyền lưu động tại trường học

                                                    

  1. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ xanh tại trường học
    2.1 Tổ chức Thầy cô giáo tham quan, khảo sát công tác TT & GDMT tại VQG

 (Kết nối với các Trường THCS, THPT trong và ngoài Tỉnh)

                                                             

2.2 Tuyên truyền giá trị của rừng và môi trường:

                                                                   

2.3 Tổ chức thi vẽ tranh tìm hiểu “về môi trường, cuộc sống quê hương” 

                                                           

III. Tổ chức học sinh tham quan học tập, nghe diễn giải môi trường tại VQG

                                               

                                                        

  1. Một số hoạt động trò chơi TT& GDMT

                                                                              

                                                                                    Mạng lưới của sự sống                                                         Thú săn mồi

                                                                                

                                                                                    Giới thiệu văn hóa truyền thống của người dân địa phương (Văn hóa gắn với Rừng)

  1. Tổ chức sự kiện (Trồng cây xanh, vệ sinh bảo vệ môi trường)

                                                                                                                                                                             

  1. Tuyên truyền cho cộng đồng về giá trị của việc giữ rừng      

                                                   

VII. Tổ chức Du lịch sinh thái gắn với công tác phát triển rừng

                                                         

“Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ văn hóa là bảo vệ tương lai!”